Zobacz, co dzieje się w energetyce i górnictwie w Polsce

01.01.2023

Archiwa

Poprawka w danych dot. produkcji energii elektrycznej z gazu ziemnego dla okresu od początku 2023 roku.
Kwietniowa aktualizacja platformy energy.instrat. Nowe wykresy na stronie oraz opis aktualizacji, poprawek i optymalizacji.
Opis aktualizacji w marcu 2024. Ułatwienia obsługi wykresów. Usprawnienia wyświetlania grafik. Optymalizacja szybkości działania platformy.
Opis 2 aktualizacji w styczniu 2024. Ważne poprawki obsługi wykresów. Szybszy dostęp do notowań cen energii. Nowe dane, usprawnienia interfejsu.
Skip to content