Zobacz, co dzieje się w energetyce i górnictwie w Polsce

01.01.2023

Miesięczna produkcja energii elektrycznej przez elektrownie przyłączone do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Energia brutto to cała wyprodukowana energia, w tym zużyta przez elektrownie na potrzeby własne przed wprowadzeniem do sieci.

Emisyjne źródła energii: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, bioenergia (biomasa, biogaz, współspalanie biomasy), inne (opisane w publikacji źródłowej jako „pozostałe paliwa” wykorzystywane przez elektrownie przemysłowe – np. ropa, gaz koksowniczy).

Bezemisyjne źródła energii: wiatr na lądzie, fotowoltaika, woda (elektrownie przepływowe i zbiornikowe), magazyny energii (obecnie tylko elektrownie wodne szczytowo-pompowe).

System elektroenergetyczny

Produkcja energii elektrycznej w Polsce

w gigawatogodzinach brutto (GWh) lub procentowo, miesięcznie, z podziałem na źródła

Opracowanie własne energy.instrat.pl • Dane: ARE (Agencja Rynku Energii) za MKiŚ, URE

opis wykresu

Miesięczna produkcja energii elektrycznej przez elektrownie przyłączone do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Energia brutto to cała wyprodukowana energia, w tym zużyta przez elektrownie na potrzeby własne przed wprowadzeniem do sieci.

Emisyjne źródła energii: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, bioenergia (biomasa, biogaz, współspalanie biomasy), inne (opisane w publikacji źródłowej jako „pozostałe paliwa” wykorzystywane przez elektrownie przemysłowe – np. ropa, gaz koksowniczy).

Bezemisyjne źródła energii: wiatr na lądzie, fotowoltaika, woda (elektrownie przepływowe i zbiornikowe), magazyny energii (obecnie tylko elektrownie wodne szczytowo-pompowe).

Skip to content