Zobacz, co dzieje się w energetyce i górnictwie w Polsce

01.01.2023

Produkcja energii ze źródeł emisyjnych i bezemisyjnych (OZE)

Godzinowa produkcja energii elektrycznej przez elektrownie przyłączone do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Źródła podzielono na 2 grupy wg kryterium emitowania dwutlenku węgla podczas produkcji energii. Energia netto stanowi tą wprowadzoną bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej. Nie uwzględnia energii zużytej przez elektrownie na potrzeby własne.

Emisyjne źródła energii: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, biomasa, inne (ropa, gaz koksowniczy).

Bezemisyjne źródła energii: wiatr na lądzie, fotowoltaika, woda (elektrownie wodne typu przepływowe, zbiornikowe), magazyny energii (obecnie tylko wodne szczytowo-pompowe).

Dane są publikowane przez ENTSO-e, ale oryginalnie pochodzą od Operatora Systemu Przesyłowego (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) na podstawie ciągłych odczytów mocy, z jaką pracują poszczególne jednostki.

System elektroenergetyczny

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł emisyjnych i bezemisyjnych (OZE)

energia elektryczna netto w gigawatogodzinach (GWh) lub procentowo, dane godzinowe

Opracowanie własne energy.instrat.pl • Dane: ENTSO-e za PSE (Operator Systemu Przesyłowego)

opis wykresu

Godzinowa produkcja energii elektrycznej przez elektrownie przyłączone do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Źródła podzielono na 2 grupy wg kryterium emitowania dwutlenku węgla podczas produkcji energii. Energia netto stanowi tą wprowadzoną bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej. Nie uwzględnia energii zużytej przez elektrownie na potrzeby własne.

Emisyjne źródła energii: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, biomasa, inne (ropa, gaz koksowniczy).

Bezemisyjne źródła energii: wiatr na lądzie, fotowoltaika, woda (elektrownie wodne typu przepływowe, zbiornikowe), magazyny energii (obecnie tylko wodne szczytowo-pompowe).

Dane są publikowane przez ENTSO-e, ale oryginalnie pochodzą od Operatora Systemu Przesyłowego (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) na podstawie ciągłych odczytów mocy, z jaką pracują poszczególne jednostki.

ustawienia wykresu

Daty


Bezwględne lub procent

Agregacja

Typ agregacji

Ważne: w agregacji godzinowej, czas na osi poziomej oznacza moment rozpoczęcia godzinowego okresu, dla którego jest podana wartość mocy średniej.
Przykładowo, odczyt dla punktu "10:00" oznacza 11. godzinę doby, trwającą na zegarze od 10:00 do 11:00.

Skip to content