Zobacz, co dzieje się w energetyce i górnictwie w Polsce

01.01.2023

Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego

Wydobycie i sprzedaż krajowego węgla kamiennego (zarówno do celów wytwarzania prądu i ciepła jak i do koksowania) wg stanu na koniec miesiąca.

Wydobycie netto – węgiel po oddzieleniu odpadów i sortowaniu (ok. 60-70% wydobytego przez kopalnie surowca).

Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego w Polsce

w milionach ton (mln t), miesięcznie

Opracowanie własne energy.instrat.pl • Dane: ARP Katowice (Agencja Rozwoju Przemysłu)

opis wykresu

Wydobycie i sprzedaż krajowego węgla kamiennego (zarówno do celów wytwarzania prądu i ciepła jak i do koksowania) wg stanu na koniec miesiąca.

Wydobycie netto – węgiel po oddzieleniu odpadów i sortowaniu (ok. 60-70% wydobytego przez kopalnie surowca).

Skip to content