Zobacz, co dzieje się w energetyce i górnictwie w Polsce

01.01.2023

Zatrudnienie w polskim sektorze górnictwa węgla kamiennego wg stanu na koniec miesiąca. Liczba osób zatrudnionych w spółkach górniczych na wszystkich rodzajach etatów (robotniczych, inżyniersko-technicznych, administracyjnych).

Zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w Polsce

w tysiącach (tys.), miesięcznie

Opracowanie własne energy.instrat.pl • Dane: ARP Katowice (Agencja Rozwoju Przemysłu)

opis wykresu

Zatrudnienie w polskim sektorze górnictwa węgla kamiennego wg stanu na koniec miesiąca. Liczba osób zatrudnionych w spółkach górniczych na wszystkich rodzajach etatów (robotniczych, inżyniersko-technicznych, administracyjnych).

Skip to content