Zobacz, co dzieje się w energetyce i górnictwie w Polsce

01.01.2023

Cena gazu ziemnego z dostawą w kolejnej dobie (RDNg)

Wykres przedstawia cenę średnią ważoną wolumenem transakcji dotyczących dostawy gazu ziemnego w kolejnej dobie oraz wolumen (ilość) zakontraktowanej energii. Nie zawiera podatków ani kosztów dostawy surowca. Transakcje zawierane są w dniach roboczych na Rynku Dnia Następnego gazu (RDNg) Towarowej Giełdy Energii (rynek typu spot).

*Indeks TGEgasDA obejmuje kontrakty typu GAS_BASE. Dotyczy on gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (zawartość metanu 97,8%), gdzie sprzedawca gazu zobowiązuje się do jego dostawy w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę w dniu następnym.

Cena gazu ziemnego z dostawą w kolejnej dobie (RDNg)

w PLN za megawatogodzinę (PLN/MWh), indeks TGEgasDA*

Opracowanie własne energy.instrat.pl • Dane: TGE (Towarowa Giełda Energii)

opis wykresu

Wykres przedstawia cenę średnią ważoną wolumenem transakcji dotyczących dostawy gazu ziemnego w kolejnej dobie oraz wolumen (ilość) zakontraktowanej energii. Nie zawiera podatków ani kosztów dostawy surowca. Transakcje zawierane są w dniach roboczych na Rynku Dnia Następnego gazu (RDNg) Towarowej Giełdy Energii (rynek typu spot).

*Indeks TGEgasDA obejmuje kontrakty typu GAS_BASE. Dotyczy on gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (zawartość metanu 97,8%), gdzie sprzedawca gazu zobowiązuje się do jego dostawy w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę w dniu następnym.

ustawienia wykresu

Daty


Agregacja

Typ agregacji

Skip to content