Zobacz, co dzieje się w energetyce i górnictwie w Polsce

01.01.2023

Zainstalowana moc źródeł energii elektr. wg ENTSO-e

Zainstalowana moc elektryczna* elektrowni przyłączonych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, wg stanu na początku danego roku, w podziale na źródła energii. 

Emisyjne źródła energii: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, biomasa, pozostałe (ropa, gaz koksowniczy, inne niewyspecyfikowane).

Bezemisyjne źródła energii: wiatr na lądzie, fotowoltaika, elektrownie wodne (przepływowe, zbiornikowe), magazyny energii (obecnie elektrownie szczytowo-pompowe).

*Dla pojedynczego urządzenia moc zainstalowana jest równoznaczna mocy znamionowej.

System elektroenergetyczny

Zainstalowana moc źródeł energii elektrycznej w Polsce

w gigawatach (GW) lub procentowo, stan na początku roku, z podziałem na źródła

Opracowanie własne energy.instrat.pl • Dane: ENTSO-e na podstawie PSE (Operator Systemu Przesyłowego)

opis wykresu

Zainstalowana moc elektryczna* elektrowni przyłączonych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, wg stanu na początku danego roku, w podziale na źródła energii. 

Emisyjne źródła energii: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, biomasa, pozostałe (ropa, gaz koksowniczy, inne niewyspecyfikowane).

Bezemisyjne źródła energii: wiatr na lądzie, fotowoltaika, elektrownie wodne (przepływowe, zbiornikowe), magazyny energii (obecnie elektrownie szczytowo-pompowe).

*Dla pojedynczego urządzenia moc zainstalowana jest równoznaczna mocy znamionowej.

Skip to content