Zobacz, co dzieje się w energetyce i górnictwie w Polsce

01.01.2023

Cena energii elektr. z dostawą w kolejnej dobie (RDN)

Wykres przedstawia cenę średnią ważoną wolumenem transakcji dotyczących dostawy energii elektrycznej w kolejnej dobie oraz wolumen (ilość) zakontraktowanej energii. Nie zawiera podatków ani kosztów przesyłu energii. Transakcje zawierane są przez 7 dni w tygodniu na Rynku Dnia Następnego (RDN) Towarowej Giełdy Energii (rynek typu spot).

*Indeks TGeBase obejmuje wszystkie rodzaje kontraktów dotyczących danego dnia – godzinowe, blokowe, weekendowe (dostawa przez całą dobę, w weekend, w poszczególnych godzinach lub porach).

Cena energii elektrycznej z dostawą w kolejnej dobie (RDN)

w PLN za megawatogodzinę (PLN/MWh), indeks TGeBase*

Opracowanie własne energy.instrat.pl • Dane: TGE (Towarowa Giełda Energii)

opis wykresu

Wykres przedstawia cenę średnią ważoną wolumenem transakcji dotyczących dostawy energii elektrycznej w kolejnej dobie oraz wolumen (ilość) zakontraktowanej energii. Nie zawiera podatków ani kosztów przesyłu energii. Transakcje zawierane są przez 7 dni w tygodniu na Rynku Dnia Następnego (RDN) Towarowej Giełdy Energii (rynek typu spot).

*Indeks TGeBase obejmuje wszystkie rodzaje kontraktów dotyczących danego dnia – godzinowe, blokowe, weekendowe (dostawa przez całą dobę, w weekend, w poszczególnych godzinach lub porach).

ustawienia wykresu

Daty


Agregacja

Typ agregacji

Skip to content