Zobacz, co dzieje się w energetyce i górnictwie w Polsce

01.01.2023

Górnictwo

Wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego

2007-obecnie

Zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego

2007-obecnie

Zapasy węgla kamiennego

2007-obecnie

Cena polskiego węgla kam. dla energetyki (PSCMI 1)

2011-obecnie
Skip to content