Zobacz, co dzieje się w energetyce i górnictwie w Polsce

01.01.2023

Wykres przedstawia ceny energii elektrycznej w poszczególnych godzinach dostawy kontraktowane w ramach tzw. fixingów Rynku Dnia Następnego (RDN) Towarowej Giełdy Energii oraz wolumeny energii zakupionej w danej cenie. Ceny nie zawierają podatków ani kosztów przesyłu energii.

Fixing I: rozstrzygany na podstawie ofert kupna i sprzedaży energii elektrycznej, bez uwzględnienia możliwości wymiany handlowej z rynkami zagranicznymi. Oferty są składane od 8:00 do 10:30 w dniu poprzedzającym fizyczną dostawę energii. O 10:30 kursy określane są dla wszystkich godzin dostawy w dniu następnym, w odpowiednim systemie notującym Towarowej Giełdy Energii.

Fixing II: rozstrzygany na podstawie ofert kupna i sprzedaży energii elektrycznej, w której uwzględnia się możliwości wymiany handlowej z rynkami zagranicznymi. Oferty są składane od 8:00 do 12:00 w dniu poprzedzającym fizyczną dostawę energii, zaś kursy określane są w standardowych okolicznościach przed 13:00 dla wszystkich godzin dostawy w dniu następnym, w odpowiednim systemie notującym Towarowej Giełdy Energii.

RDN jest rynkiem typu spot. Transakcje zawierane są przez 7 dni w tygodniu.

Cena energii elektrycznej na poszczególne godziny kolejnej doby (RDN)

w PLN za megawatogodzinę (PLN/MWh), godzinowo

Opracowanie własne energy.instrat.pl • Dane: TGE (Towarowa Giełda Energii)

opis wykresu

Wykres przedstawia ceny energii elektrycznej w poszczególnych godzinach dostawy kontraktowane w ramach tzw. fixingów Rynku Dnia Następnego (RDN) Towarowej Giełdy Energii oraz wolumeny energii zakupionej w danej cenie. Ceny nie zawierają podatków ani kosztów przesyłu energii.

Fixing I: rozstrzygany na podstawie ofert kupna i sprzedaży energii elektrycznej, bez uwzględnienia możliwości wymiany handlowej z rynkami zagranicznymi. Oferty są składane od 8:00 do 10:30 w dniu poprzedzającym fizyczną dostawę energii. O 10:30 kursy określane są dla wszystkich godzin dostawy w dniu następnym, w odpowiednim systemie notującym Towarowej Giełdy Energii.

Fixing II: rozstrzygany na podstawie ofert kupna i sprzedaży energii elektrycznej, w której uwzględnia się możliwości wymiany handlowej z rynkami zagranicznymi. Oferty są składane od 8:00 do 12:00 w dniu poprzedzającym fizyczną dostawę energii, zaś kursy określane są w standardowych okolicznościach przed 13:00 dla wszystkich godzin dostawy w dniu następnym, w odpowiednim systemie notującym Towarowej Giełdy Energii.

RDN jest rynkiem typu spot. Transakcje zawierane są przez 7 dni w tygodniu.

ustawienia wykresu

Dates


Agregacja

Typ agregacji

Ważne: w agregacji godzinowej, czas na osi poziomej oznacza moment rozpoczęcia godzinowego okresu dostarczania energii, dla którego jest podana wartość ceny.
Przykładowo, odczyt dla punktu "10:00" oznacza 11. godzinę doby, trwającą na zegarze od 10:00 do 11:00.

Skip to content