Zobacz, co dzieje się w energetyce i górnictwie w Polsce

01.01.2023

Cena energii elektr. na poszczególne godziny kolejnej doby (RDN)

Wykres przedstawia cenę dostawy energii elektrycznej w poszczególnych godzinach danej doby oraz wolumen (ilość) energii zakupionej po tej cenie. Nie zawiera podatków ani kosztów przesyłu energii.

Cena transakcji dla każdej godziny ustalana jest w dwóch seriach (tzw. fixingach) poprzedniego dnia. Transakcje zawierane są przez 7 dni w tygodniu na Rynku Dnia Następnego (RDN) Towarowej Giełdy Energii (rynek typu spot).

Fixing I: składa się oferty kupna i sprzedaży energii (bez uwzględnienia możliwości wymiany handlowej z połączonymi rynkami za granicą), które są ze sobą kojarzone. Oferty są składane od 8:00 do 10:30 w dniu poprzedzającym fizyczną dostawę energii. O 10:30 określany jest kurs dla wszystkich godzin dostawy, lecz nie jest on dostępny publicznie.

Fixing II: kolejna faza składania ofert, w której uwzględnia się możliwości wymiany handlowej z połączonymi rynkami za granicą. Oferty są publikowane o 11:15, a o 13:30 określa się kurs dla wszystkich godzin dostawy.

Cena energii elektrycznej na poszczególne godziny kolejnej doby (RDN)

w PLN za megawatogodzinę (PLN/MWh), godzinowo

Opracowanie własne energy.instrat.pl • Dane: TGE (Towarowa Giełda Energii)

opis wykresu

Wykres przedstawia cenę dostawy energii elektrycznej w poszczególnych godzinach danej doby oraz wolumen (ilość) energii zakupionej po tej cenie. Nie zawiera podatków ani kosztów przesyłu energii.

Cena transakcji dla każdej godziny ustalana jest w dwóch seriach (tzw. fixingach) poprzedniego dnia. Transakcje zawierane są przez 7 dni w tygodniu na Rynku Dnia Następnego (RDN) Towarowej Giełdy Energii (rynek typu spot).

Fixing I: składa się oferty kupna i sprzedaży energii (bez uwzględnienia możliwości wymiany handlowej z połączonymi rynkami za granicą), które są ze sobą kojarzone. Oferty są składane od 8:00 do 10:30 w dniu poprzedzającym fizyczną dostawę energii. O 10:30 określany jest kurs dla wszystkich godzin dostawy, lecz nie jest on dostępny publicznie.

Fixing II: kolejna faza składania ofert, w której uwzględnia się możliwości wymiany handlowej z połączonymi rynkami za granicą. Oferty są publikowane o 11:15, a o 13:30 określa się kurs dla wszystkich godzin dostawy.

ustawienia wykresu

Dates


Agregacja

Typ agregacji

Skip to content