Zobacz, co dzieje się w energetyce i górnictwie w Polsce

01.01.2023

Zapasy węgla kamiennego

Suma zapasów krajowego węgla kamiennego, obejmująca zgromadzone przy elektrowniach oraz na terenie kopalni* wg stanu na koniec miesiąca. Nie uwzględniono surowca zgromadzonego przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (dane utajnione).

Lata 2007-2017: Dostępne dane jedynie o zapasach przy kopalniach.

*te dzielą się na oczekujące przy kopalni na sprzedaż oraz zakupione i oczekujące na wywiezienie

Jako pierwsze publikowane są dane z ARP o zapasach przy kopalniach. Do momentu publikacji pozostałych danych, ich wartości dla najnowszego miesiąca pozostają niezmienione od poprzedniego.

Zapasy węgla kamiennego w Polsce

w milionach ton (mln t), miesięcznie

Opracowanie własne energy.instrat.pl • Dane: ARP Katowice (Agencja Rozwoju Przemysłu), ARE (Agencja Rynku Energii)

opis wykresu

Suma zapasów krajowego węgla kamiennego, obejmująca zgromadzone przy elektrowniach oraz na terenie kopalni* wg stanu na koniec miesiąca. Nie uwzględniono surowca zgromadzonego przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (dane utajnione).

Lata 2007-2017: Dostępne dane jedynie o zapasach przy kopalniach.

*te dzielą się na oczekujące przy kopalni na sprzedaż oraz zakupione i oczekujące na wywiezienie

Jako pierwsze publikowane są dane z ARP o zapasach przy kopalniach. Do momentu publikacji pozostałych danych, ich wartości dla najnowszego miesiąca pozostają niezmienione od poprzedniego.

Skip to content