Zobacz, co dzieje się w energetyce i górnictwie w Polsce

01.01.2023

Produkcja energii elektrycznej (a właśc. mocy) przez elektrownie przyłączone do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Moc netto mierzona jest w punkcie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Nie uwzględnia mocy odbieranej przez elektrownie na potrzeby własne.

Emisyjne źródła energii: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, biomasa, inne (ropa, gaz koksowniczy).

Bezemisyjne źródła energii: wiatr na lądzie, fotowoltaika, woda (elektrownie wodne typu przepływowe, zbiornikowe), magazyny energii (obecnie tylko wodne szczytowo-pompowe).

Dane w rozdzielczości 15-minutowej są publikowane przez ENTSO-e, ale oryginalnie pochodzą od Operatora Systemu Przesyłowego (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) na podstawie ciągłych odczytów mocy, z jaką pracują poszczególne jednostki. 

System elektroenergetyczny

Od 13 czerwca 2024 dane źródłowe PSE zawierają wątpliwe wartości. Więcej informacji na blogu.

Produkcja energii elektrycznej w Polsce

moc netto w gigawatach (GW) lub procentowo, z podziałem na źródła

Opracowanie własne energy.instrat.pl • Dane: ENTSO-e za PSE (Operator Systemu Przesyłowego)

opis wykresu

Produkcja energii elektrycznej (a właśc. mocy) przez elektrownie przyłączone do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Moc netto mierzona jest w punkcie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Nie uwzględnia mocy odbieranej przez elektrownie na potrzeby własne.

Emisyjne źródła energii: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, biomasa, inne (ropa, gaz koksowniczy).

Bezemisyjne źródła energii: wiatr na lądzie, fotowoltaika, woda (elektrownie wodne typu przepływowe, zbiornikowe), magazyny energii (obecnie tylko wodne szczytowo-pompowe).

Dane w rozdzielczości 15-minutowej są publikowane przez ENTSO-e, ale oryginalnie pochodzą od Operatora Systemu Przesyłowego (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) na podstawie ciągłych odczytów mocy, z jaką pracują poszczególne jednostki. 

ustawienia wykresu

Daty


Bezwględne lub procent

Agregacja

Typ agregacji

Ważne: w agregacji 15-minutowej i godzinowej, czas na osi poziomej oznacza moment rozpoczęcia okresu.
Przykładowo, odczyt dla "10:15" oznacza okres od 10:15 do 10:30.

Skip to content