Zobacz, co dzieje się w energetyce i górnictwie w Polsce

01.01.2023

Produkcja energii elektr. wg ENTSO-e

Godzinowa produkcja energii elektrycznej przez elektrownie przyłączone do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Energia netto stanowi tą wprowadzoną bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej. Nie uwzględnia energii zużytej przez elektrownie na potrzeby własne.

Emisyjne źródła energii: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, biomasa, inne (ropa, gaz koksowniczy).

Bezemisyjne źródła energii: wiatr na lądzie, fotowoltaika, woda (elektrownie wodne typu przepływowe, zbiornikowe), magazyny energii (obecnie tylko wodne szczytowo-pompowe).

Dane są publikowane przez ENTSO-e, ale oryginalnie pochodzą od Operatora Systemu Przesyłowego (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) na podstawie ciągłych odczytów mocy, z jaką pracują poszczególne jednostki. 

System elektroenergetyczny

Produkcja energii elektrycznej w Polsce

energia netto w gigawatogodzinach (GWh) lub procentowo, godzinowo, z podziałem na źródła

Opracowanie własne energy.instrat.pl • Dane: ENTSO-e za PSE (Operator Systemu Przesyłowego)

opis wykresu

Godzinowa produkcja energii elektrycznej przez elektrownie przyłączone do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Energia netto stanowi tą wprowadzoną bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej. Nie uwzględnia energii zużytej przez elektrownie na potrzeby własne.

Emisyjne źródła energii: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, biomasa, inne (ropa, gaz koksowniczy).

Bezemisyjne źródła energii: wiatr na lądzie, fotowoltaika, woda (elektrownie wodne typu przepływowe, zbiornikowe), magazyny energii (obecnie tylko wodne szczytowo-pompowe).

Dane są publikowane przez ENTSO-e, ale oryginalnie pochodzą od Operatora Systemu Przesyłowego (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) na podstawie ciągłych odczytów mocy, z jaką pracują poszczególne jednostki. 

ustawienia wykresu

Daty


Bezwględne lub procent

Agregacja

Typ agregacji

Ważne: w agregacji godzinowej, czas na osi poziomej oznacza moment rozpoczęcia godzinowego okresu, dla którego jest podana wartość mocy średniej.
Przykładowo, odczyt dla punktu "10:00" oznacza 11. godzinę doby, trwającą na zegarze od 10:00 do 11:00.

Skip to content