Zobacz, co dzieje się w energetyce i górnictwie w Polsce

01.01.2023

Cena uprawnień do emisji CO2 EU ETS

Cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla z aukcji oraz wolumen sprzedany po tej cenie na aukcjach rynku pierwotnego unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS).

Poszczególnym krajom członkowskim przydzielana jest w roku określona pula uprawnień. Kraje przekazują część uprawnień za darmo określonym podmiotom, a sprzedaż reszty odbywa się poprzez aukcje organizowane w odstępach kilku dni, z których zyski zasilają fundusze organizującego je państwa.

Do przedstawienia na koniec roku odpowiedniej liczby uprawnień do emisji są zobowiązane m.in. firmy zajmujące się wytwarzaniem energii lub produkcją przemysłową.

Cena uprawnień do emisji CO2 w systemie EU ETS

w euro za tonę CO2 (EUR/tCO2), notowania ciągłe na następny rok

Opracowanie własne energy.instrat.pl • Dane: EEX

opis wykresu

Cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla z aukcji oraz wolumen sprzedany po tej cenie na aukcjach rynku pierwotnego unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS).

Poszczególnym krajom członkowskim przydzielana jest w roku określona pula uprawnień. Kraje przekazują część uprawnień za darmo określonym podmiotom, a sprzedaż reszty odbywa się poprzez aukcje organizowane w odstępach kilku dni, z których zyski zasilają fundusze organizującego je państwa.

Do przedstawienia na koniec roku odpowiedniej liczby uprawnień do emisji są zobowiązane m.in. firmy zajmujące się wytwarzaniem energii lub produkcją przemysłową.

ustawienia wykresu

Daty


Agregacja

Dane w rozdzielczości dziennej to ceny zamknięcia aukcji. Agregacje miesięczna i roczna to średnie ważone wolumenem cen aukcji.

Typ agregacji

Skip to content