Zobacz, co dzieje się w energetyce i górnictwie w Polsce

01.01.2023

Zapotrzebowanie (obciążenie) systemu elektroenerg.

Wykres przedstawia średnie, całkowite, godzinowe zapotrzebowanie na moc w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Składają się na nie: zapotrzebowanie odbiorców, potrzeby własne źródeł wytwórczych oraz straty sieciowe.

System elektroenergetyczny

Zapotrzebowanie (obciążenie) systemu elektroenergetycznego

w gigawatach (GW), godzinowo

Opracowanie własne energy.instrat.pl • Dane: PSE (Operator Systemu Przesyłowego)

opis wykresu

Wykres przedstawia średnie, całkowite, godzinowe zapotrzebowanie na moc w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Składają się na nie: zapotrzebowanie odbiorców, potrzeby własne źródeł wytwórczych oraz straty sieciowe.

ustawienia wykresu

Daty


Agregacja

Typ agregacji

Ważne: w agregacji godzinowej, czas na osi poziomej oznacza moment zakończenia godzinowego okresu, dla którego jest podana wartość mocy średniej.
Przykładowo, odczyt dla punktu "10:00" oznacza 10. godzinę doby, trwającą na zegarze od 09:00 do 10:00.

Skip to content