Zobacz, co dzieje się w energetyce i górnictwie w Polsce

01.01.2023

Zainstalowana moc źródeł energii elektr. wg ARE

Zainstalowana moc elektryczna źródeł wytwórczych przyłączonych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, wg stanu na koniec danego miesiąca, w podziale na źródła energii. 

Emisyjne źródła energii: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, biopaliwa, inne (opisane w publikacji źródłowej jako „pozostałe paliwa” wykorzystywane przez elektrownie przemysłowe – np. ropa, gaz koksowniczy).

Bezemisyjne źródła energii: wiatr na lądzie, fotowoltaika, woda (elektrownie przepływowe i zbiornikowe), magazyny energii (obecnie tylko elektrownie wodne szczytowo-pompowe).

*Dla pojedynczego urządzenia moc zainstalowana jest równoznaczna mocy znamionowej.

System elektroenergetyczny

Zainstalowana moc źródeł energii elektrycznej w Polsce

w gigawatach (GW), stan na koniec miesiąca, z podziałem na źródła

Opracowanie własne energy.instrat.pl • Dane: ARE (Agencja Rynku Energii) za MKiŚ, URE

opis wykresu

Zainstalowana moc elektryczna źródeł wytwórczych przyłączonych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, wg stanu na koniec danego miesiąca, w podziale na źródła energii. 

Emisyjne źródła energii: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, biopaliwa, inne (opisane w publikacji źródłowej jako „pozostałe paliwa” wykorzystywane przez elektrownie przemysłowe – np. ropa, gaz koksowniczy).

Bezemisyjne źródła energii: wiatr na lądzie, fotowoltaika, woda (elektrownie przepływowe i zbiornikowe), magazyny energii (obecnie tylko elektrownie wodne szczytowo-pompowe).

*Dla pojedynczego urządzenia moc zainstalowana jest równoznaczna mocy znamionowej.

Skip to content