Zobacz, co dzieje się w energetyce i górnictwie w Polsce

01.01.2023

Cena polskiego węgla kam. dla ciepłownictwa (PSCMI 2)

Indeks PSCMI2 odzwierciedla cenę miałów energetycznych klasy 23-26/08 w sprzedaży do ciepłowni przemysłowych i komunalnych, innych odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców krajowych.

Cena ujęta jako „loco kopalnia” – przed wywozem z kopalni, bez podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy. Jest to średnia ważona z transakcji zrealizowanych na polskim rynku węgla energetycznego zafakturowanych w danym miesiącu kalendarzowym (wyjątek: sierpień-grudzień 2022).

Cena polskiego węgla kamiennego dla ciepłownictwa

w PLN za tonę (PLN/t) lub PLN za gigadżul (PLN/GJ), indeks PSCMI2

Opracowanie własne energy.instrat.pl • Dane: ARP Katowice (Agencja Rozwoju Przemysłu)

opis wykresu

Indeks PSCMI2 odzwierciedla cenę miałów energetycznych klasy 23-26/08 w sprzedaży do ciepłowni przemysłowych i komunalnych, innych odbiorców przemysłowych i pozostałych odbiorców krajowych.

Cena ujęta jako „loco kopalnia” – przed wywozem z kopalni, bez podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy. Jest to średnia ważona z transakcji zrealizowanych na polskim rynku węgla energetycznego zafakturowanych w danym miesiącu kalendarzowym (wyjątek: sierpień-grudzień 2022).

Skip to content