Zobacz, co dzieje się w energetyce i górnictwie w Polsce

01.01.2023

Nowe dane dotyczące emisji metanu w bazie danych energy.instrat.pl [ROCZNA AKTUALIZACJA]

Zespół energy.instrat.pl przedstawia nową odsłonę bazy danych o kopalniach węgla brunatnego i kamiennego w Polsce. Wersja stanowi znaczący krok naprzód, i skupia się na opracowaniu wszechstronnych statystyk i informacji dotyczących emisji metanu z kopalń w całym kraju. Czwarta wersja umożliwia przede wszystkim łatwiejsze korzystanie z samej bazy oraz możliwość uzyskania dokładniejszych danych, co pozwala użytkownikom na lepsze zrozumienie krajobrazu polskiego górnictwa.

Coal shaft old mine in Poland

Co nowego w bazie danych?

Jedną z kluczowych innowacji w bazie danych są dane dotyczące emisji metanu z kopalni, pozyskiwane z dwóch niezależnych źródeł – KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) i WUG (Wyższy Urząd Górniczy). Emisje te zostały również podzielone na emisje z wentylacji i emisje z odmetanowania. Dodała została funkcja ułatwiająca przeliczanie między metrami sześciennymi a tonami, a także korzystanie z dodatkowych udogodnień, takich jak metryki wydajności odmetanowania.

Baza danych jest teraz znacznie wygodniejsza w użytkowaniu, a to dzięki wprowadzeniu dwóch poziomów szczegółowości (dane całej kopalni i dane poszczególnych złóż). Pozwoliło to na włączenie nowych danych, takich jak opisane powyżej emisje metanu, oraz usunięcie niektórych problematycznych danych, które wcześniej uniemożliwiały filtrowanie.

Wprowadzono nowe kolumny dla danych na poziomie kopalni: data założenia, lokalizacja, gatunek węgla (podział na węgiel energetyczny i węgiel koksujący) oraz wydobycie zarówno węgla energetycznego, jak i koksującego za 2022 rok. W przypadku poziomu złoża dostępne są również nowe dane: wydobycie węgla energetycznego i koksującego w 2022 r., numer pozwolenia, numer złoża, obecność metanu. Wszystko to sprawia, że baza danych jest doskonałym punktem wyjścia dla każdego, kto chce bardziej szczegółowo zbadać sytuację złóż i kopalń.

Nowa wersja bazy danych jest pierwszą opracowaną zgodnie z najnowszym standardem Instrat, który równoważy czytelność zarówno dla ludzi, jak i programów. Na pierwszy rzut oka plik nie różni się znacznie od poprzedniej wersji, ale jest pełen drobnych ulepszeń w formatowaniu i formułowaniu metadanych zaczerpniętych z najlepszych przykładów w tej dziedzinie.

Baza danych pozostaje dostępna pod tym samym linkiem: LINK BEZPOŚREDNI DO PLIKU, który zawsze można znaleźć poprzez stronę energy.instrat.pl: BAZA DANYCH I GRAFIKI NA ENERGY.INSTRAT.PL. Znajdują się tam wszystkie nasze infografiki w interaktywnej formie. 

 

Kluczowe wnioski na temat emisji metanu:

 • Po latach wzrostu, emisje metanu z kopalń w Polsce zaczęły maleć od 2016 roku. Niemniej jednak pozostają one nadal wysokie w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej.
 • KWK Sośnica (PGG) i ZG Brzeszcze (Tauron) są wiodącymi kopalniami pod względem metanowości względnej (ilość metanu w porównaniu do wydobycia węgla), podczas gdy KWK Borynia-Zofiówka-Bzie emituje najwięcej metanu spośród wszystkich czynnych kopalń węgla kamiennego w Polsce.
 • Z danych WUG wynika, że efektywność odmetanowania dla czynnych kopalni węgla kamiennego waha się od 6% (KWK Borynia-Zofiówka-Bzie, Ruch Bzie należące do JSW) do 55% (ZG Brzeszcze należące do PKW), przy średniej 39%. Emisje metanu ze stacji odmetanowania są łatwiejsze do ograniczenia, a odzysk metanu jest często opłacalny.

 

Utworzona w 2021 r. baza danych obejmuje obecnie 68 złóż w 43 jednostkach organizacyjnych w 34 kopalniach należących do 12 spółek. Każde z tych złóż wyprodukowało co najmniej 2 tys. ton węgla w jednym z lat między 2015 a 2022 rokiem. Podczas tworzenia i rozwijania bazy danych napotkaliśmy różne wyzwania, w tym różne struktury organizacyjne, niespójne raportowanie i luki w danych. Odnieśliśmy się do tych niuansów w naszej zakładce „Metadane”, aby zapewnić przejrzystość i dokładność.

 

Baza danych kopalni energy.instrat.pl

Utworzona w 2021 r. baza danych obejmuje obecnie 68 złóż w 43 jednostkach organizacyjnych w 34 kopalniach należących do 12 spółek, z których (złoż) wydobyto co najmniej 2 tysiące ton węgla w dowolnym roku w okresie 2015-2021. Podczas tworzenia i rozwijania bazy danych napotkaliśmy różne wyzwania, w tym różne struktury organizacyjne, niespójne raportowanie i luki w danych. Odnieśliśmy się do tych niuansów w naszej zakładce „Metadane”, aby zapewnić przejrzystość i dokładność.

 

Dokładna zawartość bazy 

 • Struktura organizacyjna i własnościowa kopalń, do pojedynczych złóż węgla
 • Daty rozpoczęcia eksploatacji i założenia kopalni, wygaszenia działalności, koncesji (dodatkowe informacje) 
 • Rodzaj i gatunek wydobywanego węgla, jego charakterystyka i rezerwy
 • Wydobycie w latach 2015-2022 wg. PIG i sprawozdań spółek
 • Zatrudnienie w latach 2016-2022
 • Emisje metanu w latach 2010-2021 (nowe, dodatkowe źródło danych, podział na emisje z wentylacji i stacji odmetanowania, efektywność odmetanowania)
 • Dane lokalizacyjne dla kopalń i złóż,  podział na regiony NUTS-3
 • Status Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji
 • Dane administracyjne – numery identyfikacyjne pozwoleń i złóż
 • Komentarze wyjaśniające działalność kopalń i reorganizacje 

 


 

Wierzymy, że ta praca będzie ważnym źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych polskim górnictwem i przyczyni się do podniesienia jakości danych dostępnych publicznie danych oraz większej świadomości na ten temat.

Udostępnij post

Podobne wpisy

Podobne strony

Skip to content